Beykent Özel Hür Anaokulu

Beykent Özel

Hür Çocuk Anaokulu

Her gün miniklerimiz günaydın şarkısı ile güne eğleneceli bir başlangıç yapıyor. Okuma ve yazmaya hazırlık çalışmalarının yanında beyin jimnastiği, takvim, hava grafiği, gün planı, sorumluluk panosu gibi günlük hayatta ihtiyaç duyacakları sorumlulukları takip etmeyi ve yerine getirmeyi öğreniyor.Türkiye’nin En Organik Okulu olan Beykent Özel Hür Okulları bir çok aktiviteyi okulun içerisinde barındırıyor.

Daima öğrenmenin ve öğretmenin yanında olan Beykent Özel Hür Çocuk Anaokulu, miniklerimizi yeni nesil eğitim sitemi ile geleceğe hazırlıyor.

Hemen

Sizi Arayalım mı?

Okuma Yazma Becerileri

Beykent Özel Hür Çocuk Anaokulu öğrencilerimiz okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarında küçük kas becerilerini geliştiren çizgi çalışmaları, rakam yazma çalışmaları ve kalem tutma becerilerini geliştirecek etkinlikler uygulanır. Öğrencilerimizin miktar, boyut, renk, şekil, zaman, yer-yön vb. kavramları doğru öğrenip yaşantılarında doğru kullanmaları desteklenir. Okul öncesi İngilizce bölümü ile ortak yürütülen kavramları hem Türkçe hem de İngilizce olarak öğrenme süreci son derece önemlidir. Aktif öğrenme etkinlikleri planlanırken öğrencilerin işaret parmaklarında toplanan beynin öğrenme kanallarını harekete geçirecek kum tepsisinde yazma çalışması, vücudun organlarına şekil vererek yapılan duyu etkinlikleri uygulanır. Özel Hür Çocuk Anaokulu öğrencilerimiz kitap çalışmalarının bir bölümünü aktif etkinlikler sonrasında değerlendirme amacıyla uygularlar.

Okul Öncesi Okuma Yazma
Günlük Yaşam Becerileri

Günlük Yaşam Becerileri

Günlük yaşam becerileri çalışmaları, İtalya’da geliştirilen Reggio Emilia felsefesinin temeli olan Montessori yaklaşımını destekleyen bir içeriğe sahiptir. Okul öncesi öğrencilerimizin öz bakım becerilerini öğrenmeleri ve uygulamaları özgüvenlerinin gelişimi için son derece önemlidir. Öğrenciler yapabilmek, başarabilmek duygusunu yaşadıkça kendilerine daha çok güvenirler. Özel Beykent Hür Okulları bu amaç ile küçük kas becerilerini, el-göz koordinasyonunu ve yaşantılarındaki öz bakım ihtiyaçlarını gidermek amacı ile etkinlikler uygular. Okul Öncesinde yapılan bu çalışmaları öğrencilerimiz yaşantılarında kullanmaya devam ederler.

Aktif Öğrenme

Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle haftanın bir günü her tema öncesi hazırladıkları üç boyutlu materyalleri kullanarak aktif öğrenmeyi sağlayan bire bir oyunlar oynar. Burada amacımız bireysel farklılıklar dahilinde öğrencileri tanımak ve geliştirmeleri gereken öz bakım becerilerini kazandırmaktır. Öğrencilerin okulda bulunan yaşam beceri merkezinden seçtikleri oyuncaklarla oynamaları sağlanır. Öğretmenlerimiz bu alan için hazırladıkları materyalleri önce çocukların nasıl kullanması gerektiğini sunum yaparak anlatırlar. Öğrencilerimiz özgürce oyununu oynarken, her öğrenci 5 dakikalık sürelerde hedeflenen kazanımla ilgili öğretmeniyle karşılıklı etkileşim halinde bire bir oyun oynar.

İstanbul Özel Hür Anaokulu

Hür Nesil Anaokulu Aktiviteler

Miniklerimiz için okulumuzun içerisinde yer alan çeşitli ve bir birinden eğlenceli aktivitelerimiz bulunmaktadır.

İngilizce

İkinci bir dil öğrenmeye erken bir yaşta başlamak gerekir, zira çocuğun yaşı ne kadar küçük ise, dil edinimi o kadar kolay olur ve bilişsel gelişimini destekler.

Halk Oyunları

Öğrencilerimiz bu ders ile Anadolu’ya özgü halk oyunlarını öğrenerek kendi kültür dairelerini yaparak, yaşayarak öğrenme fırsatı tanır.

Drama

Oyun temelli bir öğrenme tekniği olan drama dersimizde de öğrencilerimiz eğlenerek kalıcı öğrenmeyi yakalayacaklardır böylelikle gelişim süreçleri en iyi şekilde desteklenecektir.

Satranç

Çocuklardaki muhakeme ve pratik düşünebilme, hamle yapma, aldığı kararın sonucunu görme ve en önemlisi düşünme becerilerini geliştirme amacıyla yürütülen bir etkinliktir.

Görsel Sanatlar

Okul öncesinde görsel sanat eğitimi öğrencilerimizin tüm duyularını etkin kullandığı, somut yaşantılar ile çevresindeki çizgi, renk, şekil, doku gibi tüm öğeleri fark ettiği, eğlendiği ve ürettiği bir süreçtir.

Beden Eğitimi

Okul öncesinde fiziksel aktivite olarak beden eğitimi dersleri yapılmaktadır. Bu dersler öğrencilerimizin fiziksel gelişimleri dikkate alınarak planlanmıştır.

Müzik

Okulumuzdaki okul öncesi öğrencilerimiz ile müzik eğitiminde yer alan çevremizdeki sesleri araştırma, tanıma ve ayırt etme, ritim çalışmaları, orf çalışmaları, şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, müzikli hikaye çalışmaları öğrencilerimizin yaşı ve becerilerine uygun olarak yapılmaktadır.

Bilgisayar

Bilgisayar dersimizin temel hedefi değişen teknolojiye uyum sağlayabilen ve kendini yenileyebilen bilgi toplumunda yerini alabilecek bireyler yetiştirmektir.

Asalet ve Zerafet

Öğrencilerimizin görgü kurallarını bilen ortak paylaşım alanlarında ve sosyal ortamlarda başkalarını incitmeyecek, rahatsız etmeyecek şekilde davranmalarını amaçlayan bir derstir.

Ekoloji

Öğrencilerimiz yaşlarına uygun olarak doğadaki yaşam döngülerini ve onarıcı tarımın temellerini öğrenirken doğayla daha uyumlu bir şekilde yaşayabilmek için neler yapılabileceğini deneyimler.

Stem

Akademik çalışmalar sonucu oluşturulan eğitim programı içeriği ve uygulama kitapları ile okulumuzda titizlikle uygulanan STEM, öğrencilerimizin gelişimini olumlu yönde etkilemektedir.

Binicilik

Bizler çocuklarımızın gerek okul içinde gerekse okul dışında hareket gelişim evrelerine uygun olarak hazırladığımız programlar çerçevesinde, hareket becerilerini geliştirmeyi ve bedenini doğru bir şekilde kullanabilmesini amaçlıyoruz.

Türkiye`nin En Organik Hür Okulları

ile çocuklarınızı geleceğe hazırlıyoruz