Beykent Özel Hür İlkokulu

Beykent Özel

Hür Nesil İlkokulu

Öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak kulüp ve atölye çalışmaları, kültür ve sanat projeleri, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve kişisel gelişim odaklı etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Özel Beykent Hür Nesil İlkokulu ile öğrencilerin akademik başarılarını artırmalarının yanında kendilerini doğru ifade eden, doğaya ve sosyal çevreye karşı farkındalıkları yüksek, bilinçli, dengeli ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip bireyler yetiştirilmektedir.

Hemen

Sizi Arayalım mı?

Hür Eğitim Sistemi

Beykent Özel Hür Okulları geleceğin nesillerini ilkokuldan itibaren yetiştiriyor. Bu gerçeğin bilinciyle öğrencilerimizi “geleceğin öğrenen profili” olarak yetiştirebilmek ve her birinin birer “dünya insanı” olması için eğitim öğretim faaliyetlerine birçok farklı içerikle destek veriyoruz. Beykent Hür Okulları ilkokul 1. sınıftan itibaren ezberci değil, öğrencinin akademik becerilerinin, analitik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesine odaklı bir eğitim sistemi uygulamaktadır.

Özel Okul Eğitim Sistemi
Doğa Konseptli Eğitim Modeli

Doğa Konseptli Eğitim Modeli

Beykent Özel Hür Okulları olarak eğitimdeki bakış açımızın temelinde kendine özgü, benzersiz eğitim modeli olan “Orman Konseptli Eğitim Modeli” yatıyor. Doğanın en iyi öğretmen olduğu düşüncesinden ilham alan okulumuz, eğitim sisteminde doğanın denge, çeşitlilik, gelişim, değişim, üretim özelliklerine yer veriyor. Bugün bir AB Projesi haline dönüşmüş olan Doğa Konseptli Eğitim Modeli ile Özel Hür Okulu öğrencilerimiz deneyimleyerek öğreniyor. Regioemilio eğitim yaklaşımını esas alarak hazırlamış olduğumuz eğitim planlarımız ile öğrencilerimize eğitim alanı sunuyoruz. Böylece olaylara geliştirdikleri farklı bakış açılarıyla yaratıcı düşünebilen, çözüm üretebilen, inisiyatif alabilen ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişiyoruz.

Çözüm Odaklı Rehberlik

Hür Nesil İlkokulu öğrencilerimiz rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteğiyle özgüveni yüksek, güçlü yönlerinin farkında bireyler olarak yetişiyor. ‘Çözüm Odaklı Rehberlik’ yaklaşımında öğrencimizin belirlediği amaçları ve çözüm yollarını öğrencimiz ile birlikte ele alıyoruz. Bu süreçte öğrencimize rehberlik ediyor ve cesaretlendiriyoruz. Okulumuzun eğitmenlerinin rehberliğinde deneyimleyerek öğrenen öğrenciler, daha duyarlı ve bilinçli hale geliyor. Böylece karşılaştıkları sorunlarda çözüm üreten, ürettiği çözümü uygulayan, oluşabilecek riskleri üstlenebilen bireyler yetişiyor.

İstanbul Özel Hür İlkokulu

Türkiye`nin En Organik Hür Okulları

ile çocuklarınızı geleceğe hazırlıyoruz